Euthanasie

Het zou mooi zijn als alle oude of zieke dieren rustig in hun slaap stierven. De ervaring leert ons echter, dat dit maar heel af en toe gebeurt. De meerderheid van de eigenaars zal, eventueel in samenspraak met de dierenarts, het tijdstip moeten bepalen waarop het niet meer acceptabel is om het dier nog verder te laten leven.

Om nog van een behoorlijke ‘levenskwaliteit’ te kunnen spreken, moeten we toch vooropstellen:

  • dat het dier zichzelf nog kan schoon houden en wassen
  • dat zelfstandig eten en drinken nog mogelijk is
  • dat het dier zich nog zelfstandig in zijn vertrouwde omgeving kan redden
  • dat er nog controle is over urine en ontlasting
  • en vooral dat het dier nog enig plezier heeft in zijn leven

Hierover kunt u als eigenaar, het beste oordelen. De dierenarts zal de medische aspecten, zoals bijvoorbeeld uitdroging van het dier, ademhalingsmoeilijkheden en dergelijke moeten beoordelen. Samen kunnen we dan tot de uiteindelijke beslissing komen. Deze blijft altijd moeilijk, maar wanneer iedereen zijn steentje aan de ‘compassionate care’ heeft bijgedragen, kan men met de euthanasie meer vrede hebben.

Wij overleggen met u wat uw wensen zijn nadat uw dier is ingeslapen:

  • gemeenschappelijke crematie in een huisdierencrematorium
  • individuele crematie in een huisdierencrematorium